Bakgrunn

Base Property kjøpte Sandnes rådhus desember 2017 av Sandnes kommune. Intensjonen var todelt; etablere en helsepark i rådhuset og bygge et nytt kontorbygg til én eller flere leietakere.

Rådhuset skal totalrenoveres og gjøres om til en moderne helsepark. Backe Rogaland har blitt tildelt totalentreprisen og er nå i gang med å rive mursteinbygget fra 1986 i tilknytning til hovedbygningen. Det planlagte nybygget vil bli overtatt av Lyse Elnett november 2021. Lyse Elnett flytter fra sine gamle lokaler på Tronsholen.

Nybygget er planlagt i massivtre og skal miljøsertifiseres i henhold til BREAAM-NOR Excellent. Prosjektet skal ha en miljøvennlig, bærekraftig og teknologisk profil. 

Bygget skal stå klart for innflytting 15.11.2021 og er på drøye 8 000 kvm i 4 etasjer +U1 parkering og teknisk rom på tak.

Bygget er tegnet av Saaha arkitekter. 

20181123-sr-snitt-s.png

Nøkkeltall

Nøkkeltall Enhet Enhet
Brutto gulvareal (BTA Inkl. U1) 8505 m2
Tomtestørrelse 2470 m2
Område for lagring   - m2
Areal allment tilgjengelig 840 m2
Areal bygd for offentlig bruk   -  m2
Beregnet strømforbruk   kWh/m2
Beregnet bruk av fossil energi   kWh/m2
Beregnet produsjon av fornybar energi   kWh/m2
Beregnet vannforbruk   m3/person/år
BREEAM-NOR klasse Excellent  
BREEAM-NOR score    

Aktører

Tiltakshaver                                            

Base Property AS                                                             

Niels Juels gate 50                                      
4008 Stavanger                                            

(+47) 51 85 84 80                                 
post@baseproperty.no                           

Totalentreprenør 

Backe Rogaland As

Kanalarmen 10                                     
4033 Stavanger     

(+47) 51 66 20 00                                    
FirmapostBackeRogaland@Backe.no     

Arkitekt

SAAHA

Maridalsveien 3                                           
0178 Oslo                                                      

(+47) 950 77 310                                           
post@saaha.no